Badanie kliniczne rozkurczowej niewydolności serca, nazywanej także niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF, ang. Heart Failure with preserved Ejection Fraction)

Obecnie ponad 7 milionów osób w Stanach Zjednoczonych i Europie cierpi na rozkurczową niewydolność serca. Osoby z rozkurczową niewydolnością serca odczuwają duszności i często mają trudności z wykonywaniem prostych codziennych czynności.

Jeśli chorujesz na rozkurczową niewydolność serca, możesz zakwalifikować się do tego badania. Badanie REDUCE LAP-HF II dotyczy oceny urządzenia IASD® System II, minimalnie inwazyjnego wyrobu medycznego, którego zadaniem jest zmniejszenie objawów i poprawa jakości życia przez potencjalne ograniczenie duszności i uczucia zmęczenia.

Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej i sprawdzić, czy możesz zakwalifikować się do tego badania.

DALEJ Uzyskaj informacje o urządzeniu IASD System