Badanie kliniczne dotyczące rozkurczowej niewydolności serca

Badanie REDUCE LAP-HF II dotyczy oceny zastosowania urządzenia IASD® System II u pacjentów z rozkurczową niewydolnością serca. Urządzenie IASD System II jest minimalnie inwazyjnym wyrobem medycznym, którego przeznaczeniem jest zmniejszenie objawów i poprawa jakości życia poprzez potencjalne ograniczenie duszności i uczucia zmęczenia.

IASD System II jest obecnie dostępny jedynie w ośrodkach badań klinicznych. Jeśli jesteś potencjalnym kandydatem lub chcesz uzyskać szerszą wiedzę na temat możliwości wzięcia udziału w badaniu, konieczne będzie skontaktowanie się z ośrodkiem badań klinicznych w Twojej okolicy.

Wszelkie badania kliniczne, łącznie z omawianym, są obarczone ryzykiem (komplikacjami lub skutkami ubocznymi wynikającymi z udziału w badaniu). Zakładając, że jesteś potencjalnym kandydatem na uczestnika badania, przed wzięciem w nim udziału zostaną z Tobą omówione szczegóły dotyczące potencjalnego ryzyka, aby pomóc Ci zdecydować, czy udział w badaniu może być dla Ciebie odpowiedni.

Aby dowiedzieć się, czy jesteś potencjalnym kandydatem do udziału w badaniu, przejdź do kolejnego etapu.