Zrozumienie mechanizmu rozkurczowej niewydolności serca

Rozkurczowa niewydolność serca jest schorzeniem występującym, gdy mięśnie serca wykazują zwiększoną sztywność i nie są w stanie normalnie się rozluźnić, utrudniając swobodne napełnianie się lewej strony serca krwią. Powoduje to zwiększenie ciśnienia w lewych komorach serca i w płucach. Osoby chorujące na rozkurczową niewydolność serca cierpią na duszności, szczególnie podczas aktywności, i często mają trudności z wykonywaniem prostych codziennych czynności, co drastycznie obniża jakość ich życia. Leki, które są skuteczne w leczeniu innego rodzaju niewydolności serca, często nie przynoszą pozytywnych skutków w leczeniu rozkurczowej niewydolności serca, a sposoby jej leczenia tej dolegliwości są obecnie mocno ograniczone.

Czym jest urządzenie IASD® System II?

Urządzenie IASD System II jest minimalnie inwazyjnym wyrobem medycznym, którego zadaniem jest zmniejszenie ciśnienia w mięśniu sercowym za pomocą implantu, umożliwiającego przepływ krwi między lewym a prawym przedsionkiem (górnymi komorami serca), potencjalnie zmniejszając podwyższone ciśnienie w lewym przedsionku, odpowiadające za objawy rozkurczowej niewydolności serca.

Urządzenie IASD System II jest umieszczane przez kardiologa interwencyjnego podczas standardowego zabiegu o minimalnym poziomie inwazyjności. Cewnik stosowany podczas zabiegu służy do utworzenia bardzo małego otworu w ścianie serca między lewym i prawym przedsionkiem, umożliwiającego umieszczenie implantu. Implant jest umieszczany w tym otworze, aby wraz z upływem czasu pozostawał on otwarty. Implant umożliwia przepływ krwi z lewej strony (wysokie ciśnienie) do prawej strony (niższe ciśnienie), obniżając tym samym ciśnienie w lewym przedsionku, odpowiadające za objawy niewydolności serca.

Urządzenie IASD System II jest obecnie dostępne jedynie w ramach badań klinicznych. Przeczytaj więcej o badaniu i sprawdź, czy możesz się do niego zakwalifikować. Tutaj uzyskasz informacje na temat ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania urządzenia IASD System II.

Objawy przedmiotowe i podmiotowe niewydolności serca mogą, ale nie muszą ulec poprawie. Potencjalne korzyści dla pacjentów, którym wszczepiono badane urządzenie, mogą obejmować:

 • Zmniejszenie duszności
 • Ograniczenie liczby hospitalizacji i/lub czasu pobytu w szpitalu
 • Zmniejszenie liczby wizyt na oddziale ratunkowym
 • Zmniejszenie dawek leków
 • Poprawa tolerancji na wysiłek
 • Poprawa jakości życia

Zagrożenia związane z tą procedurą mogą być podobne do czynników zagrożenia standardowych zabiegów cewnikowania serca, w których podobne urządzenia są wszczepiane na stałe w ścianę przegrody międzyprzedsionkowej. Te zagrożenia są niezbyt częste. Kardiolodzy interwencyjni i pozostały personel laboratorium cewnikowania sercowego są właściwie przeszkoleni w zakresie reagowania na zagrożenia i zmniejszania prawdopodobieństwa zagrożeń zabiegowych. Potencjalne zagrożenia zabiegowe implantacji podano poniżej:

 • reakcja alergiczna na barwniki;
 • reakcja alergiczna na implant;
 • bezdech;
 • arytmia;
 • krwawienie, z możliwą potrzebą transfuzji krwi;
 • powstanie zakrzepu;
 • zatrzymanie czynności serca;
 • przebicie serca wskutek przekłucia przegrody międzyprzedsionkowej;
 • zgon;
 • zmniejszenie rzutu serca;
 • umieszczenie urządzenia w nieprawidłowym położeniu lub konieczność jego nieplanowanego usunięcia;
 • embolizacja urządzenia, całkowita lub częściowa;
 • pęknięcie urządzenia lub naruszenie jego konstrukcji;
 • zapalenie wsierdzia;
 • gorączka;
 • krwiak w miejscu dostępu;
 • hemoliza;
 • niedociśnienie/nadciśnienie;
 • nieprawidłowe lub wadliwe umieszczenie urządzenia*;
 • zakażenie, w tym posocznica;
 • uszkodzenie nerwu w miejscu żylnego dostępu udowego;
 • tamponada osierdzia;
 • perforacja naczynia lub mięśnia sercowego;
 • płyn w jamie opłucnej lub w osierdziu;
 • tętniak rzekomy w miejscu dostępu;
 • niewydolność nerek;
 • zatorowość układowa (powietrze, tkanka lub skrzep);
 • zakrzepica lub wytworzenie skrzepu na urządzeniu;
 • pogorszenie niewydolności serca.

* może wymagać nieplanowanego usunięcia urządzenia